Environmentálne škody

Environmentálne škody

SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti environmentálnych škôd.

 

Vytlačiť