Environmentálne záťaže

Environmentálne záťaže

SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti environmentálnych záťaží:

 

Vytlačiť