Posudzovanie vplyvov na ŽP

Posudzovanie vplyvov na ŽP

SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie:

 

Vytlačiť