Starostlivosť o krajinu

Starostlivosť o krajinu

SAŽP sa podieľa na príprave a organizačnom zabezpečení seminárov, konferencií či školení v oblasti starostlivosti o krajinu.

Vytlačiť