Enviróza

Školský program a outdoorová hra o environmentálnych záťažiach.

Edukačný cieľ

Hľadanie, určovanie, získavanie a šírenie informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku prispieva k zvyšovaniu povedomia o rizikách a dôležitosti riešenia tohto problému. Program prebieha vo formáte outdoorovej hry prostredníctvom webového portálu.

Cieľová skupina

Základné a stredné školy.

Aktuálne v školskom roku 2019/2020

Ukončenie tohto ročníka súťaže 30. júna 2020.

» Viac informácií: www.enviroza.sk

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Šimonovičová RNDr., PhD.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.simonovicova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť