Triedim, triediš, triedime

Projekt triedenia odpadu na školách.

Poslanie

Motivovanie a zapojenie žiakov do triedenia odpadu formou praktickej environmentálnej výchovy, podporovanie predchádzania vzniku a minimalizovania odpadu. Projekt ponúka námety na koordináciu činností pri triedení odpadu celého školského kolektívu.

Zameranie

Do učenia sa o odpadoch vniesť nadšenie a snahu byť aktívny pri hľadaní nových riešení.

Cieľová skupina

Všetky stupne škôl.

Projekt zahŕňa

Set troch farebných tašiek s farebnou informačnou tabuľou, ktorý dostane každá prihlásená škola.

Aktuálne v školskom roku 2019/2020

Prihlasovanie škôl a distribuácia setov sú momentálne pozastavané. O opätovnom obnovení programu vás budeme informovať.

Set triediacich tašiek
Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť