Je to nadrozmerný model Zeme, v ktorom si môžete zmerať svoju ekologickú stopu odpovedaním na jednoduché otázky z vášho každodenného života. V prípade záujmu o objednanie Ekomerača nás neváhajte kontaktovať. 

 Viac informácií:

https://www.ekostopa.sk/ekomerac

 

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky