Odborné publikácie

Jasoň červenooký na Slovensku

História výskumu a ochrana. Cieľom publikácie je priniesť nové informácie a zaujímavosti o najvýznamnejšom a najznámejšom predstaviteľovi rodu Parnassius. Zosumarizovať bežné aj menej dostupné informácie o tomto druhu pre všetkých milovníkov motýľov.

Cieľová skupina: odborná a laická verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Kalendár prírody

Komentovaný diár na každý rok. Obsahuje kalendár prírody zostavený z príbehov a ilustrácií prírodovedca Miroslava Sanigu. Ku každému kalendárnemu dňu je možné vpisovať vlastné poznámky a pozorovania prírody počas niekoľkých rokov.

Cieľová skupina: široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

Tréningový manuál pre učiteľov. Obsahuje 12 lekcií zameraných na problematiku trvalo udržateľného rozvoja, ekologickú stopu a jednotlivé kategórie spotreby. Lekcie sú rozdelené na teoretickú (základné pojmy a tézy) a praktickú časť (aktivity a cvičenia).

Cieľová skupina: učitelia, koordinátori EV
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Vytlačiť