Pracovné listy a metodické príručky

Ekologická stopa / Ecological Footprint

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Ekologická stopa. Listy sú zoradené podľa vekovej náročnosti, zamerané na ekologickú stopu a jej kategórie. Publikácia je k dispozícii aj v anglickej verzii.

Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Ekologická stopa

Teoretické inšpirácie pre učiteľa (formát A4). Vydané k školskému programu Ekologická stopa. Obsahuje základnú teóriu o koncepte ekologickej stopy a zaujímavé informácie o jednotlivých kategóriách spotreby. Súčasťou sú aj odpovede k pracovným listom.

Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Na túru s NATUROU

Pracovné listy pre žiakov základných škôl (formát A4). Vydané k školskému programu Na túru s NATUROU. Listy sú zamerané na problematiku NATURA 2000 - sústavu chránených území európskeho významu. Obsahujú aj informačné listy k jednotlivým témam.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Na túru s NATUROU

Metodická príručka (formát A5). Vydaná k školskému programu Na túru s NATUROU. Obsahuje teoretické východiská pre prácu v teréne, metodické pokyny pre prácu v školskom programe, charakteristiku skupín mapovaných ekosystémov a námety pre projekty.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2009
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

NATURA 2000

 Pracovné listy pre žiakov základných škôl (formát A4). Zamerané na problematiku NATURA 2000 - legislatíva, základné princípy, fungovanie v praxi, druhová ochrana. Obsahujú aj informačné listy k jednotlivým témam.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2008
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Obálka metodickej príručky Človek a prírodaČlovek a príroda 

Metodická príručka pre učiteľov materských škôl (formát A4).Príručka predstavuje súbor 40 voľných listov rozdelených do štyroch ročných období: JESEŇ, ZIMA, JAR, LETO. Ročné obdobia sa ďalej členia na dve oblasti: ČLOVEK a PRÍRODA, pričom každá pozostáva z piatich listov, akoby piatich po sebe idúcich dní v materskej škole. Jedno ročné obdobie teda prináša dva ucelené týždne environmentálnych aktivít (týždeň Človek a týždeň Príroda).

 

Cieľová skupina: materské školy
Rok: 2019
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Tajomstvá hávedeTajomstvá hávede

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote.

 

 


Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2016
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 Vodný svet v obrázkochVodný svet v obrázkoch

  Maľovanka o vode plná rôznych zaujímavých aktivít a úloh.

 

Cieľová skupina: materské a základné školy
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Ponorme sa do vodných tajomstiev  Ponorme sa do vodných tajomstiev

 Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 1. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné listy, s ktorými môžu žiaci po prekopírovaní pracovať priamo na vyučovacích hodinách.

 

Cieľová skupina: základné školy (1. stupeň)
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Vodný svet pod lupou  Vodný svet pod lupou

 Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 2. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné listy, s ktorými môžu žiaci po prekopírovaní pracovať priamo na vyučovacích hodinách.

 

Cieľová skupina: základné školy (2. stupeň)
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Na každej kvapke záleží  Na každej kvapke záleží ...

 Metodická príručka pre učiteľov a žiakov SŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné listy, s ktorými môžu žiaci po prekopírovaní pracovať priamo na vyučovacích hodinách.

 

Cieľová skupina: stredné školy
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Enviróza  Enviróza

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Enviróza. Listy sú zamerané na päť tém v oblasti environemntálnych záťaží: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Pôda a horninové prostredie, Voda a Ľudské zdravie.

 

Cieľová skupina: základné školy (2. stupeň) a stredné školy
Rok: 2022
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

    Ovzdušie, doprava a deti Ovzdušie, doprava a deti - pracovné listy

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2022
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

 

Vytlačiť