Poznávame hrou

Školský program na regionálnej úrovni so zameraním na ochranu životného prostredia.

Edukačný cieľ

Zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany životného prostredia v nadväznosti na význámné dni životného prostredia priamo vo vašej škole.

Cieľová skupina

Materské, základné a stredné školy.

» Viac informácií: www.poznavamehrou.sazp.sk

Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť