Triedim, triediš, triedime

Projekt triedenia odpadu na školách.

Poslanie

Motivovanie a zapojenie žiakov do triedenia odpadu formou praktickej environmentálnej výchovy, podporovanie predchádzania vzniku a minimalizovania odpadu. Projekt ponúka námety na koordináciu činností pri triedení odpadu celého školského kolektívu.

Zameranie

Do učenia sa o odpadoch vniesť nadšenie a snahu byť aktívny pri hľadaní nových riešení.

Cieľová skupina

I. stupeň základných škôl.

Projekt zahŕňa

Set troch farebných tašiek s farebnou informačnou tabuľou, ktorý dostane každá prihlásená škola.

Set triediacich tašiek
Petra Polievková
špecialista na školské programy a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
petra.polievkova@sazp.sk
048 4374167
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť