#aktivujsa

Kampaň v rámci školského programu Enviróza.

Poslanie súťaže

Úloha aktívneho občianstva je z hľadiska eko-logickej budúcnosti nesmierne dôležitá. Mladí ľudia po celom svete dokážu vlastným príkladom a odhodlaním inšpirovať svoje okolie k činnom. Poslaním kampane je preto budovať v deťoch hodnoty a občiansku zodpovednosť, rozvíjať kompetencie pre ich aktívnu účasť na rozhodovaní a riešení problémov komunity. Zmena je aj v našich rukách.

Zameranie

Kampaň o najlepšom komunitnom podujatí zameranom na čistenie verejných priestranstiev sa snaží zvýšiť záujem žiakov a študentov o problémy životného prostredia

Cieľová skupina

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl.

» Viac informácií: http://enviroza.sk/root/aktivujsa

Silvia Čiaková Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
silvia.ciakova@sazp.sk
048 4374176, 0907 931 484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť