Múdra príroda

Literárna súťaž na vybranú tému.

Poslanie súťaže

Rozvíjanie environmentálneho cítenia mladých ľudí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, ako aj podpora ich literárnej tvorivosti.

Zameranie

Motivovanie žiakov a študentov základných a stredných škôl k tomu, aby sa zamysleli nad danou témou a svoje vlastné skúsenosti, názory, pocity či potreby vo vzťahu k prírode, k životnému prostrediu vyjadrili vo forme literárnej práce.

Cieľová skupina

Žiaci a študenti základných a stredných škôl.

» Viac informácií: mudrapriroda.sazp.sk  

V školskom roku 2018/2019 sa Múdra príroda stáva súčasťou súťaže Zelený svet!

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť