Skutok pre mokraď

Záverečná sprievodná súťaž školského programu Na túru s NATUROU.

Poslanie súťaže

Prispieť k ochrane a zachovaniu mokrade vo svojom blízkom okolí.

Zameranie

Motivovanie žiakov k záujmu o mokrade a ich ochranu.

Cieľová skupina

Žiaci I., II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl.

» Viac informácií: http://snaturou2000.sk/skutok-pre-mokrad

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky