fotogaléria

ENVIROSPEKTRUM

Fotografická outdoorová súťaž.

Poslanie súťaže

Nasmerovanie dnešnej mládeže na rôzne spôsoby vnímania prírody, životného prostredia a bezprostredného okolia cez objektívy ich fotoaparátov.

Zameranie

Rozvíjanie intenzívnejšieho vnímania prírody na empirickej a emocionálnej úrovni cez prácu študentov v teréne.

Cieľová skupina

Žiaci a študenti základných a stredných škôl.

Aktuálne v školskom roku 2023/2024

Čaká na vás ďaľšie zaujímavé fotografické kolo!

» Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum

 

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť