ENVIROSPEKTRUM

Fotografická outdoorová súťaž.

Poslanie súťaže

Nasmerovanie dnešnej mládeže na rôzne spôsoby vnímania prírody, životného prostredia a bezprostredného okolia cez objektívy ich fotoaparátov.

Zameranie

Rozvíjanie intenzívnejšieho vnímania prírody na empirickej a emocionálnej úrovni cez prácu študentov v teréne.

Cieľová skupina

Žiaci a študenti základných a stredných škôl.

Aktuálne v školskom roku 2019/2020

Vyhlásenie prvého kola tohto ročníka v októbri 2019.

» Viac informácií: envirospektrum.sazp.sk/

 

Andrej Šijak Mgr.
špecialista na projekty a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
andrej.sijak@sazp.sk
048 4374 195
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Rajnohová MSc.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania 
jana.rajnohova@sazp.sk
048 4374196
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť