Samostatná časť kampane klímaTYzuj sa, ktorá je určená pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Obsahuje rozmanité inšpirácie a námety na rôznorodé odpadové aktivity. Z nich bude po ukončení kampane vydaná elektronická publikácia.

Aktuálne v školskom roku 2023/2024

Kampaň Učiteľ v akcii bude spustená v septembri 2023. Prebieha do 30. júna 2024.

» Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sazp/klimatyzuj-sa/ucitel-v-akcii

Veronika Páričková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
veronika.parickova@sazp.sk
048 4374197
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky