V období medzi ukončením pilotnej fázy EF a možným prijatím politík implementujúcich metódy environmentálnej stopy výrobku (PEF) a environmentálnej stopy organizácie (OEF) sa zavádza prechodná fáza EF.

Hlavnými cieľmi prechodnej fázy je poskytnúť rámec pre:

  • Monitorovanie implementácie existujúceho súboru pravidiel na hodnotenie environmentálnej stopy produktov v príslušných kategóriách (PEFCRs) a súboru pravidiel na hodnotenie environmentálneho správania sa organizácií v príslušných hospodárskych odvetviach (OEFSRs);
  • Vývoj nových PEFCRs/OEFSRs;
  • Nový metodologický vývoj.

 

Výzva pre dobrovoľníkov

Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie a Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Európskej komisie (DG ENV and DG GROW) vydali výzvu pre dobrovoľníkov.

Výzva pre dobrovoľníkov sa týka vývoja nových PEFCRs/OEFSRs, revízie existujúcich PEFCRs/OEFSRs a integrácie „tieňových“ PEFCRs/OEFSRs (PEFCRs/OEFSRs vyvinuté mimo pilotnej fázy EF v období 2013-18) medzi oficiálne vymenované.

Uzávierka prihlášok je 7. júna 2019 o 12.00 hod. (Poludnie). Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu env-environmental-footprint@ec.europa.eu

 

Dokumentácia na prihlásenie:

Výzva pre dobrovoľníkov

Prihláška

Riadenie prechodnej fázy EF

„List záväzkov“ týkajúci sa PEFCRs

„List záväzkov“ týkajúci sa OEFCRs

Pravidlá týkajúce sa práv duševného vlastníctva

Správy JRC týkajúce sa PEF metódy a OEF

MS Word verzie pre jednoduchšie spracovanie 

 

Ak máte technické otázky týkajúce sa PEF/OEF metód, napíšte na e-mailovú adresu EF_Helpdesk@thinkstep.com

Ak máte otázky týkajúce sa procesu, napíšte na e-mailovú adresu env-environmental-footprint@ec.europa.eu

Vytlačiť