Overené environmentálne technológie- Materiály, odpad a zdroje

Materiály, odpad a zdroje

Zvážte recykláciu umelého trávnika, Re-Match vyvinul oddeľovací proces, ktorý umožňuje čistenie a recykláciu starého umelého trávnika. Oddelenie je mechanický proces. Použitý umelý trávnik prechádza niekoľkými oddeľovacími krokmi, kde sa na oddelenie využíva vzduch aj preosievanie. Okrem toho Re-Match používa oddeľovacie tabuľky a gravitáciu na oddelenie jednotlivých zložiek a odstraňovanie odpadu.

Granulované trávnaté vlákna sa používajú v mnohých ďalších priemyselných odvetviach a recyklujú sa buď zmiešaním alebo granulovaním, aby sa použili vo výrobe nových plastových výrobkov. Náplň (piesok a guma) sa buď opätovne používa v nových trávnikoch, alebo pri iných spôsoboch využitia - ako napríklad pole/ krajina/ šport.

Vyhlásenie o overení

BioFibra® BF-LED-10, zlúčenina BioFibra® BF-LED-10 vyvinutá spoločnosťou FuturaMat je na báze biologických zložiek. Táto receptúra sa skladá z produktov z biomasy a obnoviteľných surovín. Parameter výkonnosti, ktorý bol overený, je biologický obsah uhlíka (vyjadrený ako percento celkového obsahu organického uhlíka). Obsah biologického uhlíka je ≥ 99,6% (priemer za 3 testy). Štandardná odchýlka je 0,3%.

Ďalším vypočítaným parametrom je hmotnostné percento nebezpečných látok, zaradených do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii v prílohe XIV nariadenia REACH a v zozname čakajúcich látok na autorizáciu, používaných v zložení BioFibra® BF-LED-10. Hmotnostné percento nebezpečných látok použitých v receptúre BioFibra® BF-LED-10 je 0%. Tieto informácie sú založené na údajoch poskytnutých spoločnosťou FuturaMat o zložení zmesi BioFibra® BF-LED-10 ako aj údajoch z literatúry a bezpečnostných kariet surovín.

Vyhlásenie o overení

AU-LXX-06 je zlúčenina vyvinutá firmou FuturaMat,  na báze biologických zložiek. Receptúra sa skladá z obnoviteľných surovín a kopolyméru obsahujúceho škrob a fosílne zdroje. Parameter výkonnosti, ktorý bol overený, je biologický obsah uhlíka (vyjadrený ako percento celkového obsahu organického uhlíka). Obsah biologického uhlíka je 81% (priemer za 5 testov). Štandardná odchýlka je 3%.

Ďalším vypočítaným parametrom je hmotnostné percento nebezpečných látok, zaradených do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii v prílohe XIV nariadenia REACH a v zozname čakajúcich látok na autorizáciu, používaných v receptúre AU-LXX-06. Hmotnostné percento nebezpečných látok použitých v receptúre AU-LXX-06 je 0%. Tieto informácie vychádzajú z údajov poskytnutých spoločnosťou FuturaMat o zložení zmesi AU-LXX-06, ako aj z údajov z literatúry a kariet bezpečnostných údajov surovín. Vyhlásenie o overení

BioMine® BM-LMI-03 je zlúčenina  vyvinutá spoločnosťou FuturaMat, na báze biologických zložiek. Receptúra  sa skladá z obnoviteľných surovín a minerálnych plnív. Parameter výkonnosti, ktorý bol overený, je biologický obsah uhlíka (vyjadrený ako percento celkového obsahu organického uhlíka). Obsah biologického uhlíka je 80% (priemer za 5 testov). Štandardná odchýlka je 2%.

Ďalším vypočítaným parametrom je hmotnostné percento nebezpečných látok, zaradených do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii v prílohe XIV nariadenia REACH a v zozname čakajúcich látok na povolenie, ktoré sa používajú v receptúre BioMine® BM-LMI-03. Hmotnostné percento nebezpečných látok použitých v receptúre BioMine® BM-LMI-03 je 0%. Tieto informácie sú založené na údajoch poskytnutých spoločnosťou FuturaMat o zložení zmesi  BioMine® BM-LMI-03, ako aj údajov z literatúry a kartách bezpečnostných údajov surovín.

Vyhlásenie o overení

PolyFibra® PF-PEF-04 je  zlúčenina vyvinutá spoločnosťou FuturaMat, na báze biologických zložiek. Receptúra pozostáva z fosílnych zdrojov a produktu z biomasy. Parameter výkonnosti, ktorý bol overený, je biologický obsah uhlíka (vyjadrený ako percento celkového obsahu organického uhlíka). Obsah biologického uhlíka je 20% (priemer za 3 testy). Štandardná odchýlka je 0%.

Ďalším vypočítaným parametrom je hmotnostné percento nebezpečných látok, zaradených do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii v prílohe XIV nariadenia REACH a v zozname čakajúcich látok na povolenie, ktoré sa používajú v receptúre PolyFibra® PF-PEF-04. Hmotnostné percento nebezpečných látok použitých v receptúre PolyFibra® PF-PEF-04 je 0%. Táto informácia je založená na údajoch poskytnutých spoločnosťou FuturaMat o zložení zmesi PolyFibra® PF-PEF-04, ako aj údaje z literatúry a kariet bezpečnostných údajov surovín.

Vyhlásenie o overení

BioFibra® BF-LHE-01 je zlúčenina  vyvinutá spoločnosťou FuturaMat, na báze biologických zložiek. Receptúra  sa skladá z produktov z biomasy a biopolymérov. Parameter výkonnosti, ktorý bol overený, je biologický obsah uhlíka ako funkcia celkového obsahu organického uhlíka (vyjadreného ako percento z celkového obsahu organického uhlíka). Biologický obsah uhlíka je 100% +0% / - 1% (priemer za 3 testy). Dodatočný parameter, ktorý bol vypočítaný, je hmotnostné percento nebezpečných látok, zahrnutých do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii v prílohe XIV nariadenia REACH a v zozname čakajúcich látok na autorizáciu,  používaných v receptúre BioFibra® BF-LHE-01, ktorý je 0%. Tieto informácie sú založené na údajoch poskytnutých spoločnosťou FuturaMat o zložení zmesi BioFibra® BF-LHE-01, ako aj údaje z literatúry a kariet bezpečnostných údajov surovín.

Vyhlásenie o overení

EWA Aeróbny Fermenter je diskontinuálne pracujúce zariadenie určené na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Je navrhnutý tak, aby spracovával širokú škálu biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane reštauračného odpadu, odpadu z tráviaceho traktu jatočných zvierat a odvodneného kalu. Spracovanie prebieha v uzatvorenom priestore (kontajnera) s objemom 36 m3. Jedinečnosť EWA spočíva v  schopnosti prehrabávať náplň vo vnútri fermentora. Spoločne so špeciálnym systémom prevzdušňovania náplne v celom objeme a tepelnou izoláciou pracovného priestoru pomocou minerálnej vlny umožňuje dokonalé okysličovanie náplne a teplotné  zjednotenie. Pracovný priestor fermentora a všetky jeho časti sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Na začiatok fermentácie sa nepoužívajú žiadne pomocné látky alebo prípravky. EWA Aeróbny Fermenter je ľahko prenosné zariadenie vybavené riadiacim počítačom na automatické riadenie prevádzky. Jeho dodávka zahŕňa aj receptúru vyvinutú pre špecifické užívateľské podmienky. Za účelom riešenia neštandardných udalostí a servisných aktivít sa využíva trvalé internetové pripojenie zariadenia, ktoré umožňuje vzdialený náhľad do riadiaceho systému fermentora. 

Vyhlásenie o overení

 

 

Sušička GW od výrobcu G3 Enterprises je nová inovatívna technológia sušenia na premenu kvapalných potravín a iných podobných biomateriálov na prášok, vločky alebo iné tvary, s pridanou environmentálnou hodnotou.

Vyhlásenie o overení

 

 

 ECOGI - separátor na extrakciu organického odpadu z predtriedeného domáceho odpadu, výrobcu KomTek Miljø, je určený na mechanické dočistenie separovane zbieraného organického komunálneho odpadu do biologickej drviny, pričom oddeľuje materiál s obsahom biologicky neodbúrateľných zložiek, ako sú plasty, kovy a sklo. Biologická drvina sa môže následne anaeróbne rozložiť.

Vyhlásenie o overení

   

PURROT®, výrobca PurFil Aps, je vyvinutý na oddelenie sušiny z kvapalných odpadov. Uľahčuje efektívnejšie využitie sušiny na výrobu bioenergie. Súčasne sa aj efektívnejšie využijú živiny z tekutého odpadu, čím sa znižujú straty v životnom prostredí. Takéto kvapalné odpady sú napríklad z bioplynových staníc a kaly z chovov hospodárskych zvierat. Môže to byť aj kvapalný odpad z rôznych druhov priemyselnej výroby. PURROT® pracuje bez pridania chemických prísad, ako sú polyméry a koagulanty.

Vyhlásenie o overení

   

Bio-Com systém - kompostovacia technológia, od výrobcu SELMA sp. z o.o. sp. k. Mikrobiologická anaeróbna úprava organických látok v uzatvorenom reaktore vyrobenom z LDPE filmu s dvojstupňovým prevzdušňovaním, efektívnou filtráciou procesného vzduchu a s pokročilým počítačom ovládaným systémom riadenia a archivácie údajov.

Kontakt

Vyhlásenie o overení

   

Anaeróbny biologický rozklad látky, Mater-Bi AF03A0 a Mater-Bi AF05S0 (Mater-Bi tretej generácie), v morskom prostredí. Mater-Bi tretej generácie sú inovatívne bioplastové materiály na báze škrobu a biologicky odbúrateľných polyesterov z rastlinných olejov. Výrobky vyrobené z týchto plastov je možné po uplynutí ich životnosti regenerovať organickou recykláciou. Naviac, s použitím inovatívnych testovacích metód, sa ukázalo, že tieto materiály vykazujú aj dôležitú úroveň biodegradácie, Vzorky plastových materiálov vystavené morským sedimentom odobraných z pobrežnej oblasti (eulittoral a sub-littoral) sa biologicky rozložia, t. j. plastový uhlík sa premení na oxid uhličitý. Vysoké úrovne biodegradácie boli dosiahnuté v relatívne krátkych časových intervaloch (menej ako 1 rok), čo naznačuje, že tieto materiály môžu byť vhodné na výrobu plastových predmetov, ktoré často končia v mori (napríklad rybárske potreby, tašky na jedno použitie). Riziko pre životné prostredie je znížené z dôvodu rýchlej biodegradácie, ktorá znižuje čas prítomnosti zložky v životnom prostredí.

Kontakt

Vyhlásenie o overení

   

Nová koncepcia technológie substrátov - účelom je modernizácia rozkladu biomasy z bioplynovej stanice na užitočný produkt s pridanou environmentálnou hodnotou, vhodný na pestovanie jedlých húb.

Kontakt

Vyhlásenie o overení

 

 

 Briketovacie stroje BIOMASSER® - výrobca Asket. Technológia BIOMASSER® bola vyvinutá na výrobu obnoviteľných biopalív vo forme brikiet, pomocou briketovacieho stroja BIOMASSER® BSX14, spracovaním nedrevnej mokrej biomasy bez sušenia. Hlavnou časťou stroja je výrobná skrutka s briketovacou tvárnicou spojenou s pohonnou jednotkou. V závislosti od počtu briketovacích tvárnic sa môže briketovací stroj BIOMASSER® BSX14 vyskytovať v rôznych verziách. Počet briketovacích tvárnic sa môže meniť od 1 do 4, v závislosti od požadovaného výrobného výkonu. Písmeno "X" v názve stroja udáva počet briketovacích tvárnic. Stroj s jednou tvárnicou je označený ako BS 114, s dvoma ako BS214, s tromi ako BS314 as štyrmi ako BS414. Navyše stroj s jednou tvárnicou sa nazýva SOLO, s dvoma DUO, s tromi TRIO as štyrmi OUATTRO. Na účely overenia technológie bol testovaný stroj BIOMASSER® BS114 SOLO. Navyše pre niektoré testy bol použitý stroj BIOMASSER® BS214 DUO.

Vyhlásenie o overení

Vytlačiť