Webinár: "Verejná správa na ceste k udržateľnosti"

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku pripravila informačný webinár za účelom prezentácie zeleného verejného obstarávania ako jedného z efektívnych nástrojov k postupnému prechodu verejnej správy na udržateľnejšie hospodárstvo, vrátane príkladov dobrej praxe. Podujatie sa konalo 10. mája 2023 v on-line priestore.

Cieľom webinára bolo predstaviť prostredníctvom dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky (predovšetkým zeleného verejného obstarávania) spôsoby, ktorými je možné vykročiť udržateľným smerom v rámci svojej organizácie a tým prispieť k budovaniu udržateľnej a ekologickej krajiny pre súčasné ako i budúce generácie.

 

Program:

Implementáciou dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a zeleného verejného obstarávania k podpore obehového hospodárstva v Slovenskej republikeKarin Kovácsová, Odbor obehového hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR

Udržateľnosť v oblasti dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, Adriána Viteková, Slovenská agentúra životného prostredia

Zelené verejné obstarávanie v SR, Slavka Jurkovičová, Slovenská agentúra životného prostredia

Novinky v zelenom verejnom obstarávaní, Tomáš Slávik, Adriana Gajdošíková, Úrad pre verejné obstarávanie

Zelené obstarávanie mesta BratislavaMichal Garaj, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Zelené a cirkulárne verejné obstarávanie ako nástroj udržateľnostiVeronika Hagovská, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z. (INCIEN)

Role CENIA v podpoře spoločenské odpovědnosti a udržitelnosti pro soukromou i veřejnou sféru, Jarmila Cikánková, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

Prezidentská zelená pečať - projekt na podporu udržateľnej obnovy verejných budov, Pavol Kukura, Slovenská rada pre zelené budovy

 

Pozvánka

Záznam

Vytlačiť