Zelený Merkur

Zelený Merkur

Workshop: "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

Workshop: "Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu"

Ekoinovačné Slovensko 2019 – „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“

Ekoinovačné Slovensko 2019 – „Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo“