Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. EMAS je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy EN ISO 14001 najmä:

  • v zhode s legislatívou životného prostredia, ktorej plnenie je garantované štátom;
  • v povinnom informovaní verejnosti prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia organizácie;
  • v zvýšenej angažovanosti zamestnancov.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.emas.sk

Dominika Lorencová Mgr.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
dominika.lorencova@sazp.sk
0905 887357
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Dávid Seidl Mgr.
špecialista na EM 
Odbor environmentálneho manažérstva 
david.seidl@sazp.sk
0907 850099
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Simona Sabolová Mgr.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva 
simona.sabolova@sazp.sk
0917 232344
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť