Certifikácia EMS v Slovenskej Republike

Zoznam organizácií s certifikovaným systémom environmentálneho manažérstva (EMS) podľa technickej normy ISO 14001 nie je úplný, nakoľko získanie údajov o organizáciách je založené najmä na dobrovoľnom poskytnutí výsledkov certifikačného procesu certifikačnými spoločnosťami, z ktorých niektoré na základe zmluvných podmienok s klientmi neposkytujú informácie o organizáciách.  

Vytlačiť