Realizácia 10 ročného rámca programov je prvým podcieľom cieľu 12 „Udržateľná spotreba a výroba“ na dosiahnutie Agendy udržateľného rozvoja 2030.

 

12.1
Realizovať desaťročný rámec programov (10YFP) na udržateľnú spotrebu a výrobu, pričom všetky krajiny podniknú kroky na čele s rozvinutými krajinami, s ohľadom na rozvoj a schopnosti rozvojových krajín

12.1.1
Počet krajín s udržateľnou spotrebou a výrobou (SCP), národnými akčnými plánmi alebo začlenenou udržateľnou spotrebou a výrobou ako prioritou alebo cieľom v národných stratégiách

Naplniť cieľ udržateľnej spotreby a výroby je veľkou výzvou, ktorú je potrebné chápať v celosvetovom meradle. Preto 10YFP pomáha a posilňuje medzinárodnú spoluprácu s cieľom urýchliť prechod na udržateľnú spotrebu a výrobu v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách.

V súčasnosti má 10YFP 6 programov. Programy 10YFP vychádzajú z hlavného cieľu č. 12 „Udržateľná spotreba a výroba“ a jeho podcieľov a súčasne sa prekrývajú aj s podcieľmi iných hlavných cieľov ako sú napríklad cieľ č. 8 „Dôstojná práca a ekonomický rast“, cieľ č. 14 „Život pod vodou“, cieľ č. 11 „Udržateľné mestá a komunity“, cieľ č. 2 „Žiadny hlad“ a cieľ č. 4 „Kvalitné vzdelanie“.

 

 

 

 

Vytlačiť