Monitorovanie úrovne uplatňovania zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike za rok 2021 prebieha prostredníctvom online dotazníka prístupného na webovej stránke gpp.sazp.sk .

Pre koho je monitorovanie určené?

·        štátna správa - ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy) a organizácie v ich zriaďovateľskej  pôsobnosti

·        územná samospráva - samosprávne kraje, mestá, obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Prečo sa zapojiť do prieskumu uplatňovania GPP?

Účelom monitorovania uplatňovania GPP na Slovensku je získať informácie o tom, či finančné prostriedky z verejných zdrojov boli použité na nákup tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a ktoré súčasne napomáhajú dosahovať environmentálne ciele. Takto získané údaje sú dôležité z hľadiska určenia ďalšieho smerovania GPP na Slovensku, ktoré je kľúčovým nástrojom na dosahovanie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Monitorovanie prebieha v mesiacoch apríl - máj 2022 (1.4.2022 - 31.5.2022)

 

Vytlačiť