Publikácie

 

 1. GPP dobrá prax zeleného verejného obstarávania

 

2. Zelené verejné obstarávanie (GPP) - obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác ohľaduplných k životnému prostrediu.

 

 

3. Infografika Dobre vedieť!...o zelenom verejnom obstarávaní (GPP)

 

4.GPP - príklady dobrej praxe

 

5.Zelené nakupovanie, 3.vydanie SK/EN

 

6. Zelené verejné obstarávanie (GPP) - Metodická príručka pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

 

 

Vytlačiť