Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Úradom pre verejné obstarávanie Vás pozývajú na praktický seminár

 

 

 „Ako obstarávať nazeleno

 

Termín konania: 4. apríl 2019 so začiatkom o 9:30 hod

Miesto konania: v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave (Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava)

 

Cieľová skupina: ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy,  organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

 

 Predbežný harmonogram seminára:


09:30 – 10:10 hod             Úvod
                                            – otvorenie seminára


10:10 – 11:40 hod              Charakteristika zeleného verejného obstarávania (GPP)
                                            – vývoj, proces a dôvody zavádzania GPP
                                            Vystúpi: zástupca MŽP SR, SAŽP, ÚVO


11:40 – 12:30 hod              Prestávka na obed (obed si zabezpečujú účastníci individuálne)


12:30 – 13:00 hod             Možnosti podpory GPP prostredníctvom environmentálnych nástrojov
                                            – využitie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a environmentálne

                                            označovanie produktov („EVP“ a „EU Ecolabel“ )
                                            Vystúpi: zástupca SAŽP


13:00 – 13:30 hod             Prezentácia príkladov z praxe
                                            Vystúpi: zástupca SAŽP, ÚVO


13:30 – 14:15 hod              Diskusia a konzultácie


14:15 hod                           Záver

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu

 

 

Na seminár, ktorý je bezplatný, je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom online prihlášky dostupnej na tejto adrese: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/ . Uzávierka registrácie je dňa 2. apríla 2019.

 

 

Máte vlastné podnety, otázky či skúsenosti z Vašej praxe? Zašlite nám ich vopred!

Umožní nám to pripraviť pre Vás čo najrelevantnejší priebeh a obsah seminára reagujúci na Vaše záujmy a potreby.

Vaše podnety uvítame na seminareGPP@sazp.sk.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Organizačný tím

 

 

 Termín konania  Miesto konania Pozvánka Prihláška
   

 

 
       
       
       

 

 

Vytlačiť