Zoznam publikácií Slovenskej agentúry životného prostredia

 

 Overovanie environmentálnych technológií  

ETV overenie environmentálnej technológie

Leták ETV v skratke odpovedá na najčastejšie kladené otázky ako napríklad „V čom je ETV výnimočné ?“ alebo“ Je Vaša technológia vhodná na overenie ETV ?“ a ďalšie iné.
 Udržateľná spotreba a výroba    

Udržateľná spotreba a výroba

Informačný list udržateľnej spotreby a výroby obsahuje informácie o efektívnejších výrobných procesoch, ekologickom dizajne či ekologických inováciách. Súčasťou publikácie je aj zoznam kritických surovín s potenciálom lepšieho využívania vo výrobných procesoch.
     

Udržateľná spotreba a výroba

Leták vysvetľuje, čo je to udržateľná spotreba a aké sú podporné nástroje udržateľnej spotreby v súčasnosti.
 Zelené verejné obstarávanie    

GPP – Dobrá prax zeleného verejného obstarávania

Brožúra obsahuje zbierku zahraničných príkladov dobrej praxe GPP.
   

Zelené verejné obstarávanie (GPP)

Informačný leták o zelenom verejnom obstarávaní.
 
 
 Environmentálne označovanie produktov    

Rozumieme logám a symbolom ?

Publikácia poskytuje spotrebiteľom stručnú informáciu o konkrétnych symboloch, značkách a logách umiestňovaných na výrobkoch bežnej spotreby.
     

Environmentálne označovanie typu I

Informačný leták o význame, možnostiach a postupe získania národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" a európskej environmentálnej značky "Environmentálna značka EÚ".
 EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

7 + pre EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Príručka predstavuje dôvody prečo zaviesť EMAS. Uvádza princípy a benefity, ktoré  schéma prináša pre podnikateľské subjekty.
     

EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Leták zameraný na základne predstavenie schémy EMAS a rýchly náhľad do systému, jeho princípov a zavádzania schémy v podnikoch.
     

EMAS – Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore turizmu

Praktický návod na zlepšenie environmentálneho správania v sektore turizmu.
    Informačné listy EMAS
     

EMAS a efektívne využívanie zdrojov

Odpovedá na otázku prečo si zvoliť práve EMAS, výhody a názorne príklady efektívneho využívania zdrojov v podnikoch.
     

EMAS a energetické manažérstvo

Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.
     

EMAS a ISO 14 001

Čím sa schéma EMAS odlišuje od ISO 14001, príklady na často kladené otázky.
     

EMAS a ISO 26 000

Vzťah a implementácia systému EMAS a ISO 26000.
     

EMAS a cestovný ruch

Prečo využívať EMAS v cestovnom ruchu a 5 jednoduchých krokov k udržateľnému cestovnému ruchu.

 

 

Vytlačiť