Zoznam publikácií Slovenskej agentúry životného prostredia

 

Nástroje DNEP  

Dajte „zelený“ smer ceste za oddychom

Cestovný ruch patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce hospodárske odvetvia na svete. Pozitívne vplýva na globálnu ekonomiku, je impulzom pre rozvoj obchodu, rast príjmov a podnikania. Jedným zo spôsobov, ako zmierniť tieto negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň zachovať atraktivitu turistických destinácií pre nasledujúce generácie je
posun cestovného ruchu k politike udržateľnosti a integrácii modelov udržateľnej spotreby a výroby do politiky v oblasti cestovného ruchu.
 Overovanie environmentálnych technológií  

ETV overenie environmentálnej technológie

Leták ETV v skratke odpovedá na najčastejšie kladené otázky ako napríklad „V čom je ETV výnimočné ?“ alebo“ Je Vaša technológia vhodná na overenie ETV ?“ a ďalšie iné.
 Udržateľná spotreba a výroba

Inovujte ekologicky 

Príručka o ekologických inováciách pre malé a stredné podniky a obchodných poradcov

 

     

Udržateľná spotreba a výroba

Informačný list udržateľnej spotreby a výroby obsahuje informácie o efektívnejších výrobných procesoch, ekologickom dizajne či ekologických inováciách. Súčasťou publikácie je aj zoznam kritických surovín s potenciálom lepšieho využívania vo výrobných procesoch.
     

Udržateľná spotreba a výroba

Leták vysvetľuje, čo je to udržateľná spotreba a aké sú podporné nástroje udržateľnej spotreby v súčasnosti.
 Zelené verejné obstarávanie    

GPP – Dobrá prax zeleného verejného obstarávania

Brožúra obsahuje zbierku zahraničných príkladov dobrej praxe GPP.
   

Zelené verejné obstarávanie (GPP)

Informačný leták o zelenom verejnom obstarávaní.
 
 
 Environmentálne označovanie produktov    

Rozumieme logám a symbolom ?

Publikácia poskytuje spotrebiteľom stručnú informáciu o konkrétnych symboloch, značkách a logách umiestňovaných na výrobkoch bežnej spotreby.
     

Environmentálne označovanie typu I

Informačný leták o význame, možnostiach a postupe získania národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" a európskej environmentálnej značky "Environmentálna značka EÚ".
 EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

7 + pre EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Príručka predstavuje dôvody prečo zaviesť EMAS. Uvádza princípy a benefity, ktoré  schéma prináša pre podnikateľské subjekty.
     

EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Leták zameraný na základne predstavenie schémy EMAS a rýchly náhľad do systému, jeho princípov a zavádzania schémy v podnikoch.
     

EMAS – Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore turizmu

Praktický návod na zlepšenie environmentálneho správania v sektore turizmu.
    Informačné listy EMAS
     

EMAS a efektívne využívanie zdrojov

Odpovedá na otázku prečo si zvoliť práve EMAS, výhody a názorne príklady efektívneho využívania zdrojov v podnikoch.
     

EMAS a energetické manažérstvo

Ako do seba zapadá EMAS a ISO 50001, kroky zavedenia a prospech vyplývajúci pre organizácie.
     

EMAS a ISO 14 001

Čím sa schéma EMAS odlišuje od ISO 14001, príklady na často kladené otázky.
     

EMAS a ISO 26 000

Vzťah a implementácia systému EMAS a ISO 26000.
     

EMAS a cestovný ruch

Prečo využívať EMAS v cestovnom ruchu a 5 jednoduchých krokov k udržateľnému cestovnému ruchu.

 

 

Vytlačiť