6.-7.4.2017 Rím, Taliansko - Diskusia o environmentálnych politikách a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja

6.-7.4.2017 Rím, Taliansko - Diskusia o environmentálnych politikách a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja

Európska sieť vedúcich predstaviteľov agentúr na ochranu životného prostredia (EPA Network) uskutočnila v Ríme - v dňoch 6. až 7. apríla 2017 - svoje 28. plenárne zasadnutie. Usporiadateľom zasadania, na ktorom sa zúčastnilo približne 70 účastníkov zastupujúcich 30 environmentálnych organizácií z celej Európy, bolInstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Na diskusiisa zúčastnili aj Daniel Calleja-Crespo,generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie v Európskej komisii, a Janez Potočnik, spolupredseda Medzinárodného výboru pre zdroje a bývalý komisár EÚ pre životné prostredie. Stretnutieotvoril Stefano Laporta, generálny riaditeľ ISPRA a taliansky minister životného prostredia, krajiny a mora Gianluca Galletti, ktorý zdôraznil kľúčovú úlohu agentúr na ochranu životného prostredia pri realizácii environmentálnych politík v budúcnosti. Daniel Calleja Crespo a HansBruyninckx (riaditeľ EEA) informovali o vývoji environmentálnej politiky EÚ a o prebiehajúcej a plánovanej práci Komisie a EEA. Ťažiskom stretnutia bola Agenda 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Janez Potočnik prezentoval kľúčovú správu o implementácii SDG na globálnej úrovni z hľadiska efektívneho využívania zdrojov a Daniel Calleja Crespo väzby SDG na environmenlálnu politiku EÚ. Zástupcovia agentúr prezentovali spôsoby a príklady implementácie opatrení na dosiahnutie cieľov vo svojich krajinách.Podľa účastníkov plní EPA dôležité úlohy pri implementácii a monitorovaní SDG cieľov, najmä v oblasti spracovania veľkých dát a štatistiky.
Veľmi dôležitou úlohou agentúr je aj samotné zvyšovanie povedomia o cieľoch a o samotnej podpore pre tvorcov politík a spoločností k trvalej udržateľnosti. Predseda siete IMPEL (sieť EÚ pre implementáciu a presadzovanie práva v životnom prostredí) Chris Dijkens predstavil pracovný program IMPEL pre rok 2017. Zástupcovia IMPEL a EPA potvrdili svoj nepretržitý záujem o efektívnu spoluprácu. V nadväznosti na posledné plenárne zasadnutie boli zástupcovia EPA informovaní o aktivitách záujmových skupín EPA(IG) pre lepšiu reguláciu, zmenu klímy a adaptáciu, zelené a obehové hospodárstvo, znižovanie hluku a záujmovú skupinu plasty. SR na rokovaní reprezentovali Martin Lakanda, generálny riaditeľ SAŽP, Andrej Švec, riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov SAŽP a Katarína Kosková, vedúca odboru medzinárodných vzťahov a reportingu - SERP SAŽP. Najbližšie stretnutie zástupcov siete EPA sa uskutoční 25. - 26. 9. 2017 v Štokholme.
Text: SAŽP
Foto: Attilio Castellucci - ISPRA

Prílohy

Fotogaléria

fotogaléria
Vytlačiť