XIII. ročník
KONFERENCIE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST
Téma: Svetelné znečistenie a jeho vplyvy na životné prostredie

štvrtok, 5. október 2023
Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, Žilina

Konferencia o mestskom životnom prostredí je organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je upozorniť na svetelné znečistenie ako druh znečistenia ovzdušia a životného priestoru, ktorý je spôsobený nepotrebným osvetlením z ľudských zdrojov. Svetelné znečistenie má mnoho nepriaznivých účinkov na životné prostredie, biodiverzitu, zdravie ľudí, a preto je potrebné úsilie miest zamerať i na tento druh znečistenia pri tvorbe environmentálne prospešných mestských politík. Pre realizovanie týchto politík konferencia prináša informácie o finančnej podpore environmentálnych opatrení pre obce a mesta.

Cieľové  skupiny:
Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.XIII. ročník KONFERENCIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST

Téma: Svetelné znečistenie a jeho vplyvy na životné prostredie
štvrtok, 5. október 2023
Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, Žilina

09.00 – 09.30 h Registrácia účastníkov
09.30 – 09.40 h Otvorenie konferencie zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia


PREZENTÁCIE PANELISTOV BLOKU 1
09.40 – 10.30 h Svetelné znečistenie - celková problematika
Ján Haluška, SPŠE Prešov
10.30 – 11.00 h Nočná obloha - najstaršie prírodné a kultúrne dedičstvo ľudstva
RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ, Krajská hvezdáreň v Žiline
11.00 – 11.30 h Vplyv umelého osvetlenia na hmyz s nočnou aktivitou
Mgr. Ján Kočíšek PhD., Slovenská agentúra životného prostredia
11.30 – 12.30 h Panelová diskusia
12.30 – 13.00 h Obed


PREZENTÁCIE PANELISTOV BLOKU 2
13.00 – 13.20 h Horizont Európa a životné prostredie
Ing. Nataša Hurtová, NCP, Národná kancelária Horizontu,Centrum vedecko-technických informácii SR
13.20 – 13.40 h Podpora opatrení v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre obce a mestá v pôsobnosti MŽP SR
Mgr. Zdenka Kurčíková, Zástupca sekcie environmentálnych programov a projektov, Ministerstvo životného prostredia SR
13.40 – 14:00 h Eurofondy v praxi - Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027
Ing. Tomáš Bela, Žilinský samosprávny kraj
14.00 – 14.30 h Diskusia
15.00 h Záver konferencie


Zmena programu vyhradená.