Z členstva Slovenskej republiky v OSN pre ľudské sídla vyplýva pre SR plnenie úloh na medzinárodnej úrovni, ktoré prijíma Riadiaca rada Programu OSN UN Habitat na svojich zasadnutiach. V roku 2016 sa konala  konferencia o bývaní a udržateľnom urbánnom rozvoji (Habitat III), konferencia prijala záväzky týkajúce sa životného prostredia ľudských sídiel. 

 

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť