International cooperation

International cooperation

The SEA ensures the fulfilment of obligations in relation to the following organizations:

  • EEA
  • OECD
  • NATO
  • OSN
  • JRC

 

Contact:

Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374170, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Print this page