Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku, 1. decembra 2023, požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú...

Čítať viac
Oznámenie o zániku postavenia SAŽP ako SO pre OPŽP a OPKŽP

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486 z 27. septembra 2023 zaniká Slovenskej agentúre životného prostredia ku dňu 01.01.2024 postavenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Životné prostredie a Operačný...

Čítať viac
Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské...

Čítať viac
Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie má vďaka projektu s nórskymi partnermi novú čistiareň odpadových vôd a dažďovú záhradu

Od roku 2021 prebieha v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie implementácia projektu z programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Klíma). V rámci neho má zariadenie v...

Čítať viac
Workshop k návrhu Správy o stave ŽP za rok 2022

V priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave sa 7. novembra konal workshop Environmentálne dáta, informácie a hodnotenia, ktorý organizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so...

Čítať viac
Samosprávne kraje sa zaujímajú o envirovýchovu, osvetu a vzdelávanie

V novembri (13. 11.) sa uskutočnilo druhé stretnutie zástupcov samosprávnych krajov k dobrej praxi v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete (EVVO) v tomto kalendárnom roku.

Čítať viac

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Späť