Nórske fondy pomôžu samosprávam v boji proti klimatickým zmenám

Ministerstvo životného prostredia SR podporilo z Nórskych grantov projekty pre akčné samosprávy a zelenšie školy. Aj vďaka zvýšenej alokácii získalo deväť slovenských miest spolu 12 miliónov eur a dvadsaťosem škôl si podelí 1...

Čítať viac
Spúšťame súťaž pre deti a mládež: viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko,...

Čítať viac
Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší je v okolí Žiliny, Košíc a Ružomberka. V týchto oblastiach im možno pripísať viac ako 5 % úmrtí. V tejto súvislosti Slovensko čelí aktuálnej žalobe zo strany Európskej...

Čítať viac
Spustenie pilotnej fázy  „Green Consumption Pledge”

Európska komisia v januári zahájila pilotnú fázu záväzku zelenej spotreby – dobrovoľnej priemyselnej iniciatívy s cieľom urýchliť príspevok európskych podnikov k podpore udržateľnej spotreby.

Čítať viac
Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Vládny kabinet minulý týždeň podporil metodiku MŽP SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov zohľadniť environmentálne hľadisko pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb.

Čítať viac
Výberové konanie na pozíciu generálny riaditeľ SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom...

Čítať viac

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Späť