• ENVIROMAGAZÍN
  ENVIROMAGAZÍN
  číslo 6 / 2019
  Odborno-náučný časopis o životnom prostredí
 • Zelený Merkúr
  Zelený Merkúr
  2. ročník súťaže
  Prihlasovanie do 31. januára 2020
 • EWOBOXujte s nami
  EWOBOXujte s nami
  Portál environmentálnej výchovy
  Vytvárame priestor pre environmentálnu výchovu prostredníctvom unikátneho internetového portálu.
Stav životného prostredia Európy 2020

Bez naliehavých opatrení v priebehu najbližších 10 rokov nedosiahne Európa svoje ciele do roku 2030 zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy a nadmernej spotreby prírodných zdrojov. V...

Čítať viac

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

nothing