• ENVIROMAGAZÍN
  ENVIROMAGAZÍN
  číslo 3 / 2020
  Odborno-náučný časopis o životnom prostredí
 • Zelené hospodárstvo
  Zelené hospodárstvo
  Informačná platforma rozšírená o mimovládne neziskové organizácie
 • EWOBOXujte s nami
  EWOBOXujte s nami
  Portál environmentálnej výchovy
  Vytvárame priestor pre environmentálnu výchovu prostredníctvom unikátneho internetového portálu.
Objavte NATURPARK Podunajsko

Deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja sa podieľalo na vzniku prvého naturparku na Slovensku - NATURPARKu Podunajsko. Cieľom jeho vzniku sú okrem zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu aj jeho využitie v záujme...

Čítať viac
Kráčaj udržateľne!

Vyzývajú organizátori zo Slovenskej agentúry životného prostredia najmladšiu generáciu prostredníctvom 5. kola súťaže Envirospektrum. Svoje udržateľné kroky a kroky ich bezprostredného okolia majú za úlohu zaznamenať opäť...

Čítať viac
Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania dvoch revidovaných návrhov osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Drôtokamenné konštrukcie" a pre skupinu produktov...

Čítať viac

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

nothing