Voda je život, pripomína nový ročník súťaže Zelený svet

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa nazývame zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov...

Čítať viac
Blíži sa 25. ročník konferencie GEOCHÉMIA

Konferencia je usporiadaná v rámci činnosti Slovenskej asociácie geochemikov v spolupráci s Oddelením geochémie životného prostredia ŠGÚDŠ v Bratislave, Katedrou geochémie PriF UK v Bratislave a Slovenskou agentúrou životného...

Čítať viac
Výzva pre školy!

Vieme, čo dýchame? Poďte s nami merať znečistenie ovzdušia z dopravy v okolí vašej školy

Čítať viac
Konferencia Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR

V Košiciach sa 18. októbra konala konferencia zameraná na tému „Podpora biodiverzity v mestách“. Jej cieľom bolo poskytnúť odporúčania a návody na zachovanie biodiverzity v mestskom prostredí hodnotnou zelenou infraštruktúrou,...

Čítať viac
Seminár k atuálnym témam ochrany ovzdušia

Dňa 24. a 25. 10. 2022 sa uskutočnil seminár k aktuálnym témam ochrany ovzdušia pre okresné úrady. Išlo už o 5. ročník podujatia.

Čítať viac
Otvorený list predstaviteľom samospráv a občanom

Vážení spoluobčania, Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov a viac ako polovica obyvateľov žije práve v nich. Neistota a vývoj cien energií nás vedú k vykurovaniu prostredníctvom tuhých palív, ktorými...

Čítať viac

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

Späť