ENVIROMESTO

ENVIROMESTO 2023

 

... zviditeľnite svoje mesto ...

... prezentujte vaše environmentálne riešenia ...

... buďte inšpiráciou pre ostatné samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku ...

   

 

Tento rok pripravujeme štvrtý ročník národného ocenenia

logo_enviromesto

Štatút
Prihláška

Sledujte ENVIROMESTO 2023 na facebooku

 

 Cieľom národného ocenenia je podporiť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch, podporujú a realizujú činnosti zamerané na životné prostredie a zapájajú obyvateľov do rozvoja svojho mesta. Zároveň je platformou pre ukážku pozitívnych príkladov ako môže zelená politika zlepšovať prostredie mesta v každom aspekte života.

 

Vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.      logo_MŽP 

Organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.     sazp_30_rokov

 

 

 

Marcela Sláviková Ing.
špecialista na regionálny rozvoj 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marcela.slavikova@sazp.sk
041 5070914
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

 

Mária Garčárová Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
maria.garcarova@sazp.sk
041 5070927, 0907 850139
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť