Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zabezpečuje vzdelávanie žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) zapojených do implementácie schválených projektov v rámci operačného programu prostredníctvom workshopov a informačných seminárov. Ich hlavnou úlohou je priblížiť a vysvetliť proces úspešnej implementácie projektov. Výkonnou zložkou v tomto procese je sekcia fondov EÚ, ktorej cieľom je poskytovanie všetkých potrebných informácií prijímateľom NFP, aby ich projekty „nezostali iba na papieri“.

Informačný seminár k výzvam č. 40 a č.42

Informačný seminár k výzvam č. 40 a č.42

Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výziev OPKZP-PO2-SC211-2018-40 a OPKZP-PO2-SC211-2018-42 zameraných na vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine v intraviláne obcí...

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 zorganizovala v...

Informačný seminár pre prijímateľov NFP k mzdovým projektom

Informačný seminár pre prijímateľov NFP k mzdovým projektom

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 zorganizovala v apríli...

Informačný seminár pre prijímateľov NFP

Informačný seminár pre prijímateľov NFP

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 zrealizovala 5....

Informačné semináre pre prijímateľov NFP k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Informačné semináre pre prijímateľov NFP k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 – 2020 v spolupráci s...

Informačný seminár k implementácii projektov v rámci OP KŽP

Informačný seminár k implementácii projektov v rámci OP KŽP

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia zorganizovala informačný seminár v oblasti implementácie projektov OP KŽP v programovom období 2014 – 2020.

Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP KŽP zorganizovalo informačné semináre k výzvam č. 32 a č. 33 v Prešove, Žiline a Nitre. Slovenská...

Informačný seminár pre prijímateľov NFP k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Informačný seminár pre prijímateľov NFP k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v...

Informačný seminár pre prijímateľov NFP k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Informačný seminár pre prijímateľov NFP k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie projektov protipovodňových opatrení v rámci OP KŽP v...

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzvam č. 17, č.18 a č.21

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzvam č. 17, č.18 a č.21

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako...

Workshop pre prijímateľov NFP

Workshop pre prijímateľov NFP

Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP workshop v oblasti implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží v rámci OP KŽP v...