Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

17. 1. 2018 - Prešov  ¦  18. 1. 2018 - Žilina  ¦  24. 1.2018 - Nitra

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP KŽP zorganizovalo informačné semináre k výzvam č. 32 a č. 33 v Prešove, Žiline a Nitre. Zástupcovia sekcie fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia ako sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP sa aktívne zúčastnili seminárov a odpovedali na otázky žiadateľov o NFP ohľadom implementácie projektov v oblasti odpadového hospodárstva.

Fotogaléria

IPC PSK - Prešov
IPC ZSK - Žilina
IPC NSK - Nitra
Vytlačiť