Informačný seminár k implementácii projektov v rámci OP KŽP

Informačný seminár k implementácii projektov v rámci OP KŽP

Informačný seminár k implementácii projektov v rámci OP KŽP

-

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF ǀ Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja ǀ K dolnej stanici 20A  ǀ 911 01 Trenčín ǀ 30. november 2017

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár k implementácii projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). 

Informačný seminár sa uskutočnil vo štvrtok 30. novembra 2017 v priestoroch Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Trenčíne a bol určený predovšetkým pre pracovníkov, ktorí budú alebo už zabezpečujú implementáciu schváleného projektu v rámci OP KŽP.

Informačný seminár bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prezentácie z informačného seminára sú dostupné na stiahnutie nižšie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
    Vytlačiť