V rámci Slovenskej agentúry životného prostredia ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia zabezpečuje sekcia fondov EÚ implementáciu projektov prijímateľov nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Predstavujeme vám projekty, ktoré „nezostali iba na papieri“.

 

Úspešne zrealizované projekty sú rozdelené do samosprávnych krajov podľa miesta ich realizácie.

 

Prílohy

    Vytlačiť