Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

 • 03.09.2019 16:58

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Špačince

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Špačince

 • 14.08.2019 13:13

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

Zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Prašník

 • 04.09.2019 10:18

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia pre zberné miesto...

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany

 • 07.08.2019 13:05

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zefektívnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci, a to vybudovaním oploteného zberného dvora a nákupom...

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO

 • 14.08.2019 14:14

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Trstín

Obstaranie záhradných kompostérov do obce Trstín

 • 07.08.2019 14:05

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

 • 19.07.2019 10:37

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

 • 04.09.2019 09:24

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

 • 07.05.2019 17:27

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (400 ks – 1...

Zberný dvor Orechová Potôň

Zberný dvor Orechová Potôň

 • 07.05.2019 17:36

Zámerom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo vytvoriť v obci podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov.

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

 • 07.05.2019 17:15

V septembri 2018 obec vybudovala kompostáreň s aeróbnym procesom zhodnocovania BRO a zakúpila manipulačnú techniku (rezací a miešací voz) na spracovanie zeleného a organického odpadu z...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

 • 07.05.2019 17:14

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (610 ks - 1 000...

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

 • 10.04.2019 13:53

Predmetom projektu, na ktorý boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 111-tisíc eur bolo vybudovanie zberného dvora a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

 • 15.02.2019 12:30

V septembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne vrátane nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač...