Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

  • 19.05.2021 13:22

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bolo zefektívnenie a zvýšenie intenzity triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu prostredníctvom obstarania strojno-technologického vybavenia.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

  • 19.05.2021 13:22

V septembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne vrátane nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač...