Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

  • 30.08.2022 13:06

Hlavným cieľom projektu bolo zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Výstavba zberného dvora v obci Sokolce

Výstavba zberného dvora v obci Sokolce

  • 30.08.2022 12:44

Cieľom projektu ukončeného v marci 2021 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Sokolce,...

Likvidácia dažďových vôd v intraviláne obce Veľká Mača

Likvidácia dažďových vôd v intraviláne obce Veľká Mača

  • 28.01.2022 12:39

Cieľom projektu ukončeného v marci 2021 bolo vybudovanie vodozádržného opatrenia v intraviláne obce Veľká Mača spôsobom ich zachytenia a likvidácie priamo na mieste.

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná – I. etapa

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná – I. etapa

  • 03.09.2021 15:07

Cieľom projektu ukončeného v januári 2021 bolo zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy v obci Kameničná prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v intraviláne...