Výstavba zberného dvora v obci Sokolce

Výstavba zberného dvora v obci Sokolce

  • 03.09.2021 15:16

Cieľom projektu ukončeného v marci 2021 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Sokolce,...

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná – I. etapa

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná – I. etapa

  • 03.09.2021 15:07

Cieľom projektu ukončeného v januári 2021 bolo zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy v obci Kameničná prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v intraviláne...