Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

  • 20.05.2021 09:55

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia na triedený zber, prepravu a manipuláciu s vybranými zložkami odpadu (BRO, DSO a veľkoobjemový...

Posilnenie technických kapacít pre zber triedeného komunálneho odpadu v obci Trenčianske Stankovce

Posilnenie technických kapacít pre zber triedeného komunálneho odpadu v obci Trenčianske Stankovce

  • 20.05.2021 09:55

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 357-tisíc eur ukončila obec v decembri 2017. Predmetom projektu bol nákup technologického vybavenia na triedený zber...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Chrenovec-Brusno

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Chrenovec-Brusno

  • 20.05.2021 09:55

V decembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne s kapacitou 100 t/r a nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz,...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ráztočno

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ráztočno

  • 20.05.2021 09:56

V decembri 2017 obec ukončila projekt výstavby kompostárne a nákupu technologického vybavenia nevyhnutného na zber a spracovanie BRKO (traktor, nosič kontajnerov s hydraulickou rukou a...

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Horná Mariková

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Horná Mariková

  • 20.05.2021 09:56

Ide o projekt obce v Trenčianskom kraji, ktorý bol úspešne zrealizovaný z prostriedkov EÚ v auguste 2017.