Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci

Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci

  • 14.01.2022 14:52

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Modernizácia zberného dvora v Pruskom

Modernizácia zberného dvora v Pruskom

  • 30.06.2021 12:44

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Pruské prostredníctvom výstavby prístrešku a nákupu strojno-technického vybavenia na zvoz,...

Technológia pre zhodnocovanie BRO

Technológia pre zhodnocovanie BRO

  • 20.05.2021 09:59

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2020 bola príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie BRO kompostovaním v meste Považská Bystrica, ako aj v samosprávach okresov Považská...