Kompostéry pre obec Zbehy

Kompostéry pre obec Zbehy

 • 05.03.2020 15:00

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostujeme v Podunajsku!

Kompostujeme v Podunajsku!

 • 16.01.2020 10:44

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 800 ks záhradných kompostérov s...

Kompostujeme na Žitnom ostrove!

Kompostujeme na Žitnom ostrove!

 • 16.01.2020 10:16

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 766 ks záhradných kompostérov s...

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

 • 06.03.2020 13:34

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo vytvorenie efektívneho systému protipovodňovej ochrany v obci Červený Hrádok.

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

 • 10.12.2019 14:05

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Kompostujeme v Zemianskej Olči!

Kompostujeme v Zemianskej Olči!

 • 22.10.2019 11:21

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku bioodpadu

Predchádzanie vzniku bioodpadu

 • 04.09.2019 10:03

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

 • 14.08.2019 12:58

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce

 • 16.01.2020 09:42

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bátovce

Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bátovce

 • 13.08.2019 10:11

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kozárovce prostredníctvom obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kozárovce prostredníctvom obstarania kompostérov

 • 13.08.2019 10:29

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy

Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu Šahy

 • 22.10.2019 15:16

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania bioodpadu so zameraním na jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku...

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

 • 04.09.2019 09:37

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

 • 07.05.2019 17:19

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie 2 042 ks záhradných kompostérov s objemom 400 l pre domácnosti obyvateľov mesta a tým vytvorenie predpokladu na zníženie nákladov...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

 • 11.03.2019 12:46

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti (761 ks, objem: 494,650 m3). Obci boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky...

Zberný dvor Veľký Kýr

Zberný dvor Veľký Kýr

 • 04.09.2019 10:27

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora vrátane nákupu manipulačnej techniky a kontajnerov na zber vybraných druhov odpadu (BRO, DSO, objemový odpad,...

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

 • 14.08.2019 14:06

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 364 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov Dubník

Obstaranie záhradných kompostérov Dubník

 • 13.08.2019 10:19

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

 • 13.08.2019 10:15

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

 • 28.05.2019 15:11

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných druhov KO (BRO a DSO) a zlepšenie informovanosti obyvateľov...