Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

Technológia pre triedený zber v obci Golianovo

  • 20.05.2021 11:21

V rámci projektu ukončeného v decembri 2017 obec obstarala k už existujúcemu vybaveniu zberného miesta technológiu na triedenie objemného odpadu, DSO a na oddelene zbierané zložky KO v...

Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

Technické a technologické vybavenie zberného dvora v obci Bátorove Kosihy

  • 20.05.2021 11:22

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 260-tisíc. eur na nákup technologického vybavenia s cieľom zabezpečiť triedený zber KO, prepravu a manipuláciu s odpadmi, resp....