Vodozádržné opatrenia v obci Bojná

Vodozádržné opatrenia v obci Bojná

  • 29.09.2023 12:14

Hlavným cieľom projektu bolo prispôsobenie sa klimatickým zmenám a prostredníctvom opatrení reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny a tým znížiť ich...