Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG

Obstaranie záhradných kompostérov pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG

 • 04.09.2019 09:43

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou

Predchádzanie vzniku BRO v meste Krásno nad Kysucou

 • 03.09.2019 16:41

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

Oáza čistoty – Zborov nad Bystricou

 • 14.08.2019 13:46

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

 • 19.07.2019 10:08

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

 • 28.05.2019 16:06

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 839 záhradných kompostérov s objemom...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

 • 07.05.2019 17:13

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové

Podpora predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové

 • 19.07.2019 10:47

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

 • 28.05.2019 15:57

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo obstaranie novej technológie, ktorá je vstupnou súčasťou technologickej linky na výrobu peliet a brikiet.

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

 • 11.03.2019 11:41

Predmetom projektu, ktorý bol ukončený v novembri 2018, bolo obstaranie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach obyvateľov 8 obcí: Bitarová (232 ks),...

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

 • 04.09.2019 10:41

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora v obci, nákupu manipulačnej techniky (traktor s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

 • 07.05.2019 17:23

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 000 ks záhradných kompostérov s...

Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom

Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom

 • 07.05.2019 17:16

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (480 ks - 1...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

 • 10.04.2019 14:05

Projekt, ukončený v októbri 2018, bol zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v štyroch obciach: Divina, Divinka, Dlhé Pole a Svederník.

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

 • 07.05.2019 17:39

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 960 ks záhradných kompostérov s...

Zberný dvor Strečno

Zberný dvor Strečno

 • 10.04.2019 13:14

Obec v septembri 2018 ukončila projekt zameraný na výstavbu zberného dvora, nákup manipulačnej techniky a informačné aktivity. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky...

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

 • 15.02.2019 14:29

V auguste 2018 obec ukončila proces zefektívnenia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 110-tisíc eur.

Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Zberný dvor v obci Svätý Kríž

 • 28.05.2019 15:01

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu manipulačnej techniky. Súčasťou projektu bolo aj...

Kompostáreň – Čadca

Kompostáreň – Čadca

 • 13.12.2018 10:04

V marci 2018 mesto Čadca ukončilo výstavbu novej kompostárne a nákup strojno-technologického vybavenia na zber a na zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky...

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

 • 10.04.2019 13:09

S cieľom zabezpečiť rozvoj odpadového hospodárstva a zvýšenie kvality životného prostredia obec v marci 2018 zriadila zberný dvor a zakúpila strojno-technologické vybavenie (kolesový...

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

 • 15.02.2019 09:53

Výstavbou zberného dvora a nákupom technologického vybavenia v marci 2018 obec vytvorila podmienky pre komplexný a efektívny systém nakladania s odpadmi.