Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Predchádzanie vzniku BRKO na území Hornej Oravy

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Staškov

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 839 záhradných kompostérov s objemom...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania BRKO prostredníctvom vybudovania zariadenia na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území Mesta Rajecké Teplice

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Korňa

Zberný dvor Korňa

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie objemu zberu vybraných zložiek KO, zvýšenie úrovne triedeného zberu pre recyklovateľné druhy KO (papier, lepenka, sklo, plasty,...

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo obstaranie novej technológie, ktorá je vstupnou súčasťou technologickej linky na výrobu peliet a brikiet.

Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka

Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 800 záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Predmetom projektu, ktorý bol ukončený v novembri 2018, bolo obstaranie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach obyvateľov 8 obcí: Bitarová (232 ks),...

Podpora predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové

Podpora predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 2 000 ks záhradných kompostérov s...

Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom

Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (480 ks - 1...

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný  Kubín

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov so zameraním na separáciu, resp. úpravu biologicky...

Zberný dvor Varín

Zberný dvor Varín

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zavedenie efektívneho triedenia odpadov v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Rajec

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostovaním k predchádzaniu vzniku BRKO na území Združenia obcí Čipčie

Kompostovaním k predchádzaniu vzniku BRKO na území Združenia obcí Čipčie

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 566 záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

Projekt, ukončený v októbri 2018, bol zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v štyroch obciach: Divina, Divinka, Dlhé Pole a Svederník.

Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zavedenie systému separácie BRO produkovaného obyvateľmi rodinných domov a mestom v rámci zabezpečovania starostlivosti o parky, cintorín a...

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Výstavba zberného dvora v obci Žaškov

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora v obci, nákupu manipulačnej techniky (traktor s...

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 960 ks záhradných kompostérov s...

Zberný dvor Strečno

Zberný dvor Strečno

Obec v septembri 2018 ukončila projekt zameraný na výstavbu zberného dvora, nákup manipulačnej techniky a informačné aktivity. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky...

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

V auguste 2018 obec ukončila proces zefektívnenia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 110-tisíc eur.

Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu manipulačnej techniky. Súčasťou projektu bolo aj...

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

S cieľom zabezpečiť rozvoj odpadového hospodárstva a zvýšenie kvality životného prostredia obec v marci 2018 zriadila zberný dvor a zakúpila strojno-technologické vybavenie (kolesový...

Kompostáreň – Čadca

Kompostáreň – Čadca

V marci 2018 mesto Čadca ukončilo výstavbu novej kompostárne a nákup strojno-technologického vybavenia na zber a na zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky...

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Výstavbou zberného dvora a nákupom technologického vybavenia v marci 2018 obec vytvorila podmienky pre komplexný a efektívny systém nakladania s odpadmi.

Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

Vo februári 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora za účelom bezplatného dočasného skladovania vybraných zložiek komunálneho odpadu pre miestnych obyvateľov. Predmetom...

Zberný dvor Oravská Jasenica

Zberný dvor Oravská Jasenica

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov takmer 398-tisíc eur ukončila obec vo februári 2018. Predmetom projektu bola výstavba oploteného zberného dvora, nákupu technológie...

Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou

Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou

Vo februári 2018 obec ukončila projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 225-tisíc eur. Predmetom projektu bola výstavba objektov zberného dvora a zavedenie efektívneho...

Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

V Martinskom okrese sa v januári 2018 úspešne zrealizoval projekt Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie, ktorý bol schválený v rámci rovnakej výzvy na predkladanie...

Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce

Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce

Zámerom projektu, ktorý bol ukončený v januári 2018, bolo vytvoriť podmienky pre efektívne odpadové hospodárstvo a flexibilný systém separovania odpadov v obci Liptovské Revúce s cieľom ...