Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny

EkoPellets Slovakia s. r. o. ǀ okres Liptovský Mikuláš ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo obstaranie novej technológie, ktorá je vstupnou súčasťou technologickej linky na výrobu peliet a brikiet. Na projekt boli spoločnosti schválené celkové finančné prostriedky vo výške 324-tisíc eur, z toho podiel príspevku EÚ (KF) tvoril 55 %. Realizácia projektu prispela k  zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov ich prípravou na opätovné použitie modernizáciou výrobnej linky určenej na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu - drevnej piliny. Výslednými produktmi technologickej linky sú: Peleta EkoPellets Extra, Peleta EkoPellets Klasik a Briketa EkoBrik Premium Soft. Prínosom projektu je zvýšenie množstva zhodnotených nie nebezpečných odpadov o 1 300 t/rok a zvýšená ročná kapacita pre zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov o 1 000 t.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť