Kompostáreň – Čadca

Kompostáreň – Čadca

Mesto Čadca ǀ okres Čadca ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

V marci 2018 mesto Čadca ukončilo výstavbu novej kompostárne a nákup strojno-technologického vybavenia na zber a na zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 405-tisíc eur. Realizáciou projektu sa vyriešil problém so zneškodňovaním BRKO vyprodukovaným mestom, ako aj obyvateľmi mesta (cca 25 000), nakoľko sa vytvorili kapacity na legislatívne vhodné, environmentálne prijateľné, ekonomicky udržateľné a sociálne akceptovateľné riešenie zhodnocovania BRKO v meste. Nová kompostáreň s technológiou aeróbneho kompostovania je situovaná v mestskej časti  Podzávoz a má kapacitu 450 t/r. Produkcia kompostu z tohto objemu je približne na úrovni 100 - 150 t/r. Vzniknutý kompost bude používaný výlučne pre potreby mesta.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť