Kompostovaním k predchádzaniu vzniku BRKO na území Združenia obcí Čipčie

Kompostovaním k predchádzaniu vzniku BRKO na území Združenia obcí Čipčie

Kompostovaním k predchádzaniu vzniku BRKO na území Združenia obcí Čipčie

Združenie obcí Čipčie ǀ okres Žilina ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 566 záhradných kompostérov s objemom 903 l do domácností obyvateľov piatich obcí združenia Čipčie v okrese Žilina (Lietava, Lietavská Svinná – Babkov, Podhorie, Porúbka, Turie). Na projekt boli združeniu schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 197-tisíc eur. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť